Mango

Mango

Iodine

Iodine

Fo-ti

Fo-ti

Fig

Fig

Vitamin B5

Vitamin B5

Vitamin B1

Vitamin B1

Fennel

Fennel

Vitamin A

Vitamin A

Pomegranate

Pomegranate

Turmeric

Turmeric

Pineapple

Pineapple

Plum

Plum

Molybdenum

Molybdenum

Basil

Basil

Sour cherry

Sour cherry